Ons privacy beleid

GezondeDogSnacks.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina is beschreven welke gegevens er worden verzameld als u onze website https://gezondedogsnacks.nl gebruikt en een contactformulier invult of een bestelling bij ons plaatst, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten, die worden aangeboden op https://gezondedogsnacks.nl. Via ons contactformulier worden naam en emailadres ingevoerd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van de vraag of het bericht. De gegevens worden niet vastgelegd of bewaard. Wanneer een product wordt gekocht via onze webshop, dient aan het einde van het bestelproces een vakje te worden aangevinkt, waarmee de gebruiker laat zien dat kennis is genomen van deze privacyverklaring, alsmede de algemene voorwaarden. Dit wordt vastgelegd in ons systeem als een ontvangstbevestiging.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor een ander doel dan die wordt beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en hebben gekregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die door de webprovider is toegewezen aan het domein GezondeDogSnacks.nl. Wij zullen deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevens

Om te kunnen reageren op de vraag of bericht die via het contactformulier wordt gestuurd, vragen we om uw naam en emailadres in te vullen. Deze gegevens worden niet vastgelegd of bewaard. Ze worden enkel gebruikt om de vraag of bericht te kunnen beantwoorden.
Om te kunnen communiceren over de bestelling die u bij ons plaatst vragen wij u om de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats en land en het email adres. Deze gegevens worden vastgelegd in ons systeem ten behoeve van het bestel-, leveringsproces en onze administratie.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, kunnen wij deze bewaren als ze betrekking hebben op een bestelling. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn voor de bestelling en deze gegevens geen betrekking hebben op de facturatie, dan worden deze berichten zo spoedig mogelijk verwijderd.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit voor specifieke verwerking noodzakelijk is, zoals bij de afhandeling van een betaling of postverzending. Ook uw review wordt gedeeld. Voor informatie hierover zie de volgende alinea (Beoordelingen Webwinkelkeur). 
In geval van een bestelling worden uw bestelgegevens alleen gedeeld met onze aangesloten partners, die noodzakelijk zijn voor de incassering of uitlevering van uw bestelling.

Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Echtheid reviews

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.
Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.
Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen in de privacyverklaring hebben plaatsgevonden, kunt u deze altijd teruglezen op onze website.

De rechten van de klant

Alle bezoekers hebben de mogelijkheid tot het inzien (recht op inzage), laten veranderen (recht op rectificatie), over te dragen (recht om gegevens over te dragen)  of verwijderen van alle persoonlijke informatie (recht op vergetelheid), die aan ons is verstrekt. Indien u hiervan gebruik wilt maken, zie onderaan de pagina onze contactgegevens. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek.

Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Uw overige rechten: Recht van bezwaar en overige rechten. U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van gezondedogsnacks. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Aanpassen/uitschrijven persoonlijke gegevens

Als u uw gegevens aan wilt laten passen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderaan de pagina onze contactgegevens. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u binnen 7 werkdagen van een reactie voorzien.

Cookies

Onze website maakt verder gebruik van (functionele) cookies. Deze zorgen voor een optimale weergave van de website. Door de website te gebruiken accepteert de gebruiker van de site het vastleggen van cookies. Binnen de gebruikte browser kan het opslaan van cookies worden beheerd en/of uitgeschakeld.